Kontakta oss

Bedömning för lärande

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi som processleder och genomför utbildningsinsatser har alla en skolbakgrund. Vi utgår från Gårdavägen i Göteborg och arbetar i huvudsak med och för våra 13 medlemskommuner i Göteborgsregionen. Vi skräddarsyr utbildninginsatserna utifrån era behov!

Vilka utmaningar står ni inför på er skola? Och hur kan vi på Pedagogiskt Centrum ge stöd i ert utvecklingsarbete? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Pedagogiskt Centrum är en del av GR* och verkar för all skolutveckling. Vi skapar och leder alltifrån enstaka temapass till långsiktiga utvecklingsprojekt inom bedömning för lärande, demokrati och delaktighet, digitalt lärande, förstelärare, skola och arbetsliv, entreprenörskap, upplevelsebaserat lärande, utanförskap och mycket mer. Läs mer på Pedagogiskt Centrums:s hemsida

GR* Göteborgsregionens kommunalförbund är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 930.000 invånare. GR:s uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. Länkar till våra 13 medlemskommuner finns längst ner på varje sida. Läs mer på GR:s hemsida.

Sandra Svensson

sandra.svensson@grkom.se 031-335 50 67 0729-68 87 73

Kristoffer Creutz

kristoffer.creutz@grkom.se 031-335 51 380733-62 44 99

Niklas Svensson

niklas.svensson@grkom.se 031-335 50 270734-22 04 28

Malin Johansson

malin.johansson@grkom.se 031-335 51 380708-31 48 69