Bedömning för lärande

Processtöd i bedömning för lärande
Med undervisningen i fokus
Förändrad praktik genom kollegialt lärande!

Framsida

 

VI LOVAR SKOLUTVECKLING

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

LÄS MER

BFL

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång.

LÄS MER

SOCIALA MEDIER

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER

FACEBOOK

Bedömning för lärande

Gruppen är en del av webbplatsen http://bedomningforlarande.se/. Vi ser gärna att detta blir en plats där du som som arbetar i skolan kan diskutera bedömning, dela med dig av tips, tankar och idé
Carmen Winding
on June 28, 2016 22:32
Vad sägs om "en tänkande läroplan"?
Carmen
Malin Carlsson
on June 28, 2016 13:49
Alignmentplanering och matris i matten åk 1 grundat i läromedel och bedömningsstöd.
Alignment och matris i matten åk 1 med grund i Bedömningsportalen, Favoritmatematik och Livet i...
Kerstin Dahlin
on June 28, 2016 11:33
Att utvärdera och reflektera kring undervisningen - både blicka tillbaka och se framåt - är viktigt för att forma och utveckla en undervisning som möter och utmanar varje elev utifrån sina förutsättningar.
Vi får inte glömma, mitt i all fortbildande litteratur, att diskutera tillsammans vad vi faktiskt gör, vad vi ser fungerar och vad vi kan utveckla.

Jag har delat 6 av mina utvecklingsreflektioner från året som gått. Reflektioner kring idéer jag provar, utvärderar och utvecklar.
De handlar om:

1) Den muntliga utvärderingen.
2) Omvända uppgiften/ provet.
3) Reflektion - enskilt och gemensamt.
4) Action tickets
5) Läxdiskussioner
6) Stödstrukturer

De finns utlagda i gruppen "Utmanande undervisning", välkommen dit.
Ta gärna upp stafettpinnen och dela dina också. Tillsammans kan vi utvecklas!

Twitter

Youtube