Bedömning för lärande

Förändrad praktik genom kollegialt lärande!
Med undervisningen i fokus
Processtöd i bedömning för lärande

Framsida

 

VI LOVAR SKOLUTVECKLING

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

LÄS MER

BFL

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång.

LÄS MER

SOCIALA MEDIER

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER

FACEBOOK


September 29, 2016 23:05
Hej,
Jag tänker att någon gymnasielärare i detta avlånga land redan har fantastiska exempel på pränt.
Skillnaderna på E, C och A känner vi ju alla till med översiktligt, utförlig och utförligt och nyanserat, det jag söker är om någon har gjort exempel på en fråga, gärna i flera olika ämnen, och har besvarat samma frågor både i E, C och A-nivå.
Det är mina elever som eftersöker detta, något som är mer pedagogiskt förklarat än det vi finner hos skolverket.
Tacksam för alla tips och svar!


September 29, 2016 21:33
Är det några fler här som har kört eller ska köra NoK´s webbaserade moduler kring Dylan Williams Formativ bedömning?
Hur har ni lagt upp arbetet?
Några svårigheter ni stött på?

Vi ska dra igång med vår lärargrupp 28 st på tisdag.


September 29, 2016 21:24
Elevledda utvecklingssamtal i åk 2.

Twitter

Youtube