Bedömning för lärande

Processtöd i bedömning för lärande
Med undervisningen i fokus
Förändrad praktik genom kollegialt lärande!

Framsida

FACEBOOK

Bedömning för lärande

Gruppen är en del av webbplatsen http://bedomningforlarande.se/. Vi ser gärna att detta blir en plats där du som som arbetar i skolan kan diskutera bedömning, dela med dig av tips, tankar och idé
Malin Sundin
on May 24, 2016 13:21
Är det någon som har något bra boktips inför sommaren?

Erika Tyrberg
on May 23, 2016 15:28
En liten fråga!
Hur bedömer ni i NO årskurs 6 när det kommer till att sätta blockbetyg?
Jag har en elev som är har mycket anpassningar och har klarat men MYCKET hjälp av att få godkänt i 2 av 3 ämnen. Men inte i det tredje, trots hjälp.
Följd fråga:
Om betygen skiljer sig mycket åt i ämnena hur bedömer ni då i ett block betyg?

Maria Sandqvist
on May 22, 2016 22:23
En tanke då ivern att hjälpa elever till utveckling kan gå fel. Glömmer vi det mest basala?


Nok er godt nok. Nok er bedre enn alt, er budskapet.

 

VI LOVAR SKOLUTVECKLING

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

LÄS MER

BFL

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång.

LÄS MER

SOCIALA MEDIER

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER

Twitter

Youtube