Bedömning för lärande

Förändrad praktik genom kollegialt lärande!
Med undervisningen i fokus
Processtöd i bedömning för lärande

Framsida

 

VI LOVAR SKOLUTVECKLING

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

LÄS MER

BFL

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång.

LÄS MER

SOCIALA MEDIER

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER

FACEBOOK


January 17, 2017 11:15
Läser frågor och svar om betyg på skolverkets hemsida och blir inte mycket klokare. Särskilt vad gäller slutbetyget i åk 9 råder otydlighet eftersom betyg å ena sidan ska sättas på de kunskaper eleven uppvisar vid slutet av terminen å andra sidan får läraren även ta med det eleven kunde i åk 8....suck!


January 17, 2017 10:44
Mycket intressanta beskrivningar och jämförelser av betygssystem i internationell belysning av Lundahl, Hultén och Tveit. Finns att ladda ner på Skolverket.January 16, 2017 07:15
Filmen konstaterar att Skolverket inte presenterar läroplanernas kunskapssyn/begrepp på ett begripligt sätt. Snarare "snömos" än ordning (ord, logos, logik, förnuft, ord n i n g)!

Twitter

Youtube