Bedömning för lärande

Förändrad praktik genom kollegialt lärande!
Med undervisningen i fokus
Processtöd i bedömning för lärande

Framsida

 

VI LOVAR SKOLUTVECKLING

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

LÄS MER

BFL

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång.

LÄS MER

SOCIALA MEDIER

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER

FACEBOOK


October 26, 2016 20:25
Hej! Jag söker en digital bedömningsmatris för svenska åk 7-9. En matris där alla kunskapskraven i ämnet finns med och som man kan bocka av allt eftersom eleven visar sina kunskaper genom olika uppgifter. Ett dokument som ska vara levande och tillgängligt för både lärare och elev. Det ska också framgå vilka uppgifter som gjort att man uppnått de olika kunskapskraven.


October 26, 2016 20:01
Skolverket har idag kommit ut med ett reviderat och tydligt stödmaterial kring betygsättningen av B och D. Vi kan INTE räkna kunskapskrav:October 26, 2016 13:12
"När jag går på spinning brukar instruktören uppmana oss att “våga ha det obekvämt”. Handen på hjärtat hade jag nog fortsatt i min egen takt och med mitt valda motstånd om hon inte varit där och lockat och uppmuntrat till utmana mig själv."

Läs Malin Sjöbergs "Våga ha det obekvämt!" på Klågerupskolan och diskutera:
- Hur arbetar du med att väcka elevers lust att självmant söka nya utmaningar?
- Hur synliggör du lärprocessen för eleverna?Twitter

Youtube